Plak - Ang replika ng aking hinanakit.

Plak — ang unang beses mo kong sinaktan
Plak — ang unang beses mo kong sinampal
Plak — nang ako’y nadapa, hinablot kita’t niyakap
Plak — nang ikaw ay pumiglas at ako’y iyong nilisan
Plak plak plak — ang pag ulan ng aking mga luha